Ungdomsföreningens kontinuerliga verksamhet är årlig älgsoppa och julfest. Utöver detta ordnar vi talko för att upprätthålla våra byggnader samt på hösten ordnar vi brygg-i-läggnings-talko och på våren ordnar vi brygg-upptagande-talko. Vi samlar också in tidningar inom byarna Harsböle-Labby.

Föreningsmedlemmar får medverka i beslutandet om verksamheten.

Dessa är byggnader och områden som Ungdomsföreningen äger eller sköter om.

Byggnader:

Fädersborg
Byggd år 1914 är föreningens lokal och fungerar som samlingsställe för föreningsmedlemmarna. Lokalen är byggd av föreningsmedlemmar för föreningen och marken ägs också av föreningen. Här ordnas största delen av föreningens tillställningar såsom middagar och fester. Lokalen hyrs även ut till föreningsmedlemmar för en förmånlig summa och även för utomstående.
Ifall man vill hyra lokalen så tar man kontakt med Ordförande Crista Hällfors tel. 0405610959.
Adress: Harsbölevägen 85

Vid Fädersborg finns:
Fotbollsplanen
Fotbollsplanen finns bredvid föreningens lokal och används för att ordna fotbollsmatcher när det finns efterfrågan. Föreningen håller planen i skick och lägger den i spelskick vid behov.

Byasmedjan
Harsböle byasmedja donerades av Harsböle byalag till ungdomsföreningen år 1995 för att restaureras och bibehållas. Jobbet gjordes av .... I smedjan finns verktyg från tiden då smedjan var aktivt i användning och det ordnas smedjekurser där då och då. Smedjan befinner sig vid Harsböle simstrand på andra sidan ån.


Simstränder:


 Harsböle simstrand
Harsböle simstrand finns i Harsböle och är strand till Tessjö å och ungdomsföreningen ansvarar för att bryggan och håller omklädningsrummet, borden och stranden i skick.
 
Labby simstrand
Labby simstrand finns i Labby vid Storforsdjärdan vid Tessjö å och ungdomsföreningen ansvarar för att lägga i bryggan.


Särkjärvi simstrand
Lappträsk strand vid träsket Särkjärvi sköts också av Harsböle-Labby ungdomsförening som föreningen fått till uppdrag av Lappträsk kommun. Ungdomsföreningen sköter om bryggan och har byggt omklädningsrummen och grilltaket.