Plock ur föreningens verksamhet:

Vi samlas till marthamöte en gång i månaden hemma hos någon medlem eller på mejeriet och har trevligt tillsammans.

Vi har sedan år 1997 medverkat i kransbindningen till midsommarstången inför midsommarfesten som firas vid Storforsdjärdon i Labby. Marthorna har serverat kaffe och saft med bulle mot en frivillig avgift på midsommaraftonen. En ny förening har bildats i våra byar,  Harsböle - Labby byaförening rf.  Mejerifastigheten har reparerats och iordningställts med talkokrafter. Flera av marthorna har deltagit.

Varje sommar ordnas en utfärd för marthorna och deras familjer.
Grillkvällar har ordnats vid Harsböle smedjan och på grillplatsen på östra sidan av ån.

TYST KUNSKAP är något som vi i föreningen tagit med i vår verksamhet. Vi har tagit fram gamla föremål som använts i hushållsarbetet i hemmen - föremål som nutidsungdom inte sett i bruk, t.ex. bykbräda eller separator. Vi har frågat oss: hur gick det till när man i hemmen lutade fisk till jul? Hur kokades tvål efter slakten? Hur gick det till när man ställde till med stortvätt, utan eldriven tvättmaskin ? Svar på dessa frågor får man, genom att lyssna på de band som några av föreningens medlemmar medverkat i och som föreningens tidigare ordförande Frida Packalén sammanställt och skött om att finns arkiverat.
Föreningen har ordnat olika utställningar i olika omfattningar: bl.a. knappar, virkade textilier, gamla arbetsredskap och gamla kläder, näsdukar och förkläden.
Från och med 1996 har vi inför julen och på födelsedagar gjort besök hos de äldre, oberoende av om de bor hemma, på servicehus eller åldringshem. Såväl de som gjort besöken som åldringarna vilka fått besök har uppskattat att få träffa gamla bekanta från sina hembyar.

Förklädesutställning i Lovisa med förkläden för både vardag och fest.
Marthorna har varit med och dansat jive på ”galna dagen” i Hommansby samt på ordförande- och sekrererarstämman i Lovisa.

Marthorna medverkade i pjäsen Hulda som förevisades på Fädersborg.

Publikationerna "Tyst kunskap" och "Som man bäddar.."  uppmärksammades i medierna liksom också skuggteatern "Jättens hjärta" där vår martha Frida Packalén har varit Primus Motor.

2000
Medlemsavgift 35 mark
Lappträsk kommun firar 425 år. Marthorna deltog med 300 mark i en rya som marthaföreningarna donerade till kommunen. Marthaförbundets 90 år till ära höll vi fest med lunch och utställning.
Planeras vår förenings 75 års firande 1.3.2001.
Tyskta kunskapens bandningar fortsätter.
Sommaren 2000 hölls matlagningskurs för barn, med 11 barn. Lena Lietepohja höll kursen.
Deltagande i kampanjen ”Gå för livet” till förmån för narkotikavården.

2001
Medlemsavgift 50 mark.
Tyst kunskap har uppskattats och fått tack från många olika håll.
H-L Uf fyller 100 år.
Marthornas 75 års fest 23.9. på lokalen

2002
Medlemsavgift 8 euro
Skuggteatern "Jättens hjärta" deltog i finalen för ung kultur i Kotka 2002.
Galna dagen planeras 26.7. på Bygdegården. Föreningen deltar med ”Jive”.

2003
Midsommarfest,  grillafton.
Sommarutfärd till Borgå och Kiala gård
Bidrag till altartavlan i kapellet
Näsduksutställning

2004
Sommarutfärd till Svartholm
24.10 höll ÖNSOM sin 90 årsfest på Fädersborg
Birgitta har gjort internetsidor för föreningen

2005
Sommarutfärd till Sibbo 23.7. Savijärvi gård
Bolstervar-utställning planeras

2006
Broderi o bolstervar –utställning på museet i Lovisa 22.1.-9.4.2006
Sommarutfärd till Sarvsalö och Tervik gård.
Föreningen fyller 80 år, fest på Annelund 27.10.2006
Förklädesutställning  20.-21.5. på högstadiet
Gå kamp
Gammaldags julfest tillsammans med uf

2007
Utfärd till Borgå, skärgårdskryssning.
Må bra kväll
Grillkväll
Midsommarfest

2008
Må bra-kvällar
Sommarutfärd till Kotka, Sapokka o Maretariet
Grillkväll o midsommarfest
Besök till Leo Magnusson hembygdsmuseum i Lindkoski

2009
Förberedande av Marthaförbundets 100 årsjubileum
Marthaförbundet ordnar Studia Generalia: Flickornas kväll om kemikalier
Utfärd till Robert Jordas trädgård i Lindkoski
Sommarutfärd till Västra Nyland.
Arrangeras promenader genom byarna, bl.a. för att nyinflyttade skall lära känna byarna:    
   - Harsböle 30.8.2009 med Bengt Nybondas som guide och 5.9. i Labby med Per-Erik 
     Johnsson som guide.
Monogramutställning i oktober i Lovisa museum
22.10.2009 marthaträff på Fädersborg, Lappträsk marthaföreningar samt Hommansby var
   inbjudna (vegesoppa, kakor o program)  Frida – dikt, Elin Lindroos – taktila böcker.
Julfest på ThaiTip Food i Lovisa