Här finns kontaktuppgifterna till Ungdomföreningens styrelse 2015.
Ifall det är någonting man undrar är det bara att ta kontakt till någon av oss.

@ tecknen är utbytta med [a]

Ordförande
Dan Strömberg

tel.: 0407629943
e-post: danharsbole[a]hotmail.com

Viceordförande
Jennifer Weckman

tel.: 040 559 2070
e-post: jennifer.e.weckman[a]gmail.com

Sekreterare
Malena Lindroos

e-post: malena.lindroos[a]gmail.com


Övriga Styrelsemedlemmar:

Crista Hällfors
e-post: kickan[a]henrikasladugard.com

Anders Hansson
e-post: anders.hansson[a]stockfors.fi

 

Suppleanter:

Kim Svenskberg
Christoffer Hällfors